img-01

İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları Politikamız

İhtiyaç olması durumunda büromuzun hedef ve stratejileri doğrultusunda kaliteli insan gücü alımını gerçekleştirerek, ekibimizin kalitesini arttırmak ve insan gücünün verimli kullanılması için etkin ve çağdaş insan kaynakları uygulamalarından yararlanılmaktadır. Ayrıca bütün çalışanların mesleki performansı artırarak ve kişisel gelişimi desteklemek üzere eğitim ve gelişim ihtiyaçlarını belirlenir ve karşılanır. Bu bağlamda bütün çalışma arkadaşlarımız için gerek hukuki konularda gerekse iş idaresi, işleyiş, süreç sair iş yaşamında gerekli olan her konuda belirli periyotlarda büro içi eğitimler düzenlenir, çeşitli firma, kurum ve kuruluşlar ya da üniversiteler tarafından düzenlenen faaliyetlere katılım sağlanır.

Sürekli Eğitim ve Gelişim

En önemli sermayemiz insan kaynağımızdır. Ekibimizin eğitimlerle desteklenmesinin ve gelişiminin sağlanmasının ne kadar önemli ve gerekli olduğunun bilincindeyiz. Bununla da kalmayıp büromuzda staj dönemini sürdüren genç avukatların iyi yetişmesi adına büronun tüm imkânlarını seferber ederiz onların iyi avukat olabilmeleri için tüm desteğimizi veririz.

Ekip arkadaşlarımızı belirlerken etkileyici bir akademik geçmişini mükemmel teknik becerilerle birleştirebilen bireyler istiyoruz. Ayrıca kişisel nitelikler bizim için de önemlidir, bu yüzden sadece karmaşık durumlara açıklık getirebilen, mükemmelliğe kendini adamış ve iyi problem çözebilen çalışma arkadaşlarını tercih ediyoruz. Ayrıca dostluğun değerli olduğu çeşitli ekiplerde rahat çalışmalarını istiyoruz.

Stajyerlere Özel

Özderin Avukatlık Bürosu iş yoğunluğu sebebiyle stajyer eğitimine yeterince vakit ayıramadığı için bir süre stajyer kabul etmeme kararı almıştır.

Özderin Avukatlık Bürosunda beraber çalışacağımız mesleğe yeni adım atan genç meslektaşların seçimi; mesleğin usta çırak ilişkisi içerisinde ilerlediğine olan inancımız nedeniyle önemlidir. Stajyer adayının başvuru yaptığı tarih itibariyle yeni stajyer arayışımızın olması durumunda iki aşamalı görüşme gerçekleştirilerek, uygun bulunan genç meslektaşlar staj için büromuza kabul edilir. Stajyerler staj süresi boyunca bütün departmanlarda dönüşümlü olarak çalışarak, süreçlere aktif katkıda bulunurlar. Stajyerlerin yetişmesi, mesleğe donanımlı başlaması, lisans eğitiminde aldığı bilgileri kullanabilir yeterliliğe kavuşması bizler için önemlidir. Bu nedenle, stajyerlerin staj süresince büro içi eğitimlerde hukuk başta olmak üzere gelişime yönelik farklı alanlarda belirlenen konularda en az iki, ayrıca stajının bitiminde de bütün büroya veda projesi olarak kişisel gelişimle ilgili bir konuda sunum yapması gerekmektedir.