img-01

Haber & Etkinlikler

Bilgi Arama

KVKK VERBİS Kayıt ve Bildirim Yükümlülüğü

2021-06-22

SAYI: ÖZDERİN 2020/09

 

Bilindiği üzere, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun” veya “KVKK”) 16. maddesi uyarınca, kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin, veri işlemeye başlamadan önce Veri Sorumluları Sicili’ne (VERBİS) kaydolması gerekmektedir.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul“), COVID-19 virüs salgını sürecinde ilgili veri sorumlularının VERBİS’e kayıt için gerekli hazırlık çalışmalarını yapamadıkları ve VERBİS’e kayıt yükümlülüğünü süresinde yerine getiremedikleri gerekçesiyle, VERBİS kayıt yükümlülüğünün uzatılmasına ilişkin sektör temsilcileri tarafından yapılan taleplerin değerlendirilmesi neticesinde, VERBİS kayıt sürelerinin uzatılmasına karar vermişti.[1]  Karar doğrultusunda;

  • Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 30.09.2020 tarihine,
  • Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilançosu 25 milyon TL’ den az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 31.03.2021 tarihine,
  • Kamu kurum ve kuruluşu veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 31.03.2021 tarihine,

kadar VERBİS Kayıt ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmesi gerekmektedir.

Bu kapsamda ilgili veri sorumluları, VERBİS kayıtlarında Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından hazırlanan “Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi Kılavuzu’ndan” faydalanabilirler. Kılavuz’a aşağıdaki linkten[2] ulaşabilirsiniz.

Kanun’un 18. maddesi uyarınca VERBİS’e kayıt ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyen veri sorumluları hakkında mevzuatta öngörülen 36.053-TL - 1.802.636-TL arasında değişen idari para cezaları uygulanabilecektir. Bu kapsamda ilgili veri sorumlularının yukarıda öngörülen tarihlere kadar VERBİS kayıtlarını tamamlamaları gerekmektedir.

Yıllık çalışan sayınız 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamınız 25 milyon TL’den çok ise, ilgili VERBİS kayıt ve bildirim yükümlülüklerinizin en geç 30.09.2020 (YARIN) tarihine kadar yerine getirilmiş olması gerektiğinden yükümlülüklerin yerine getirildiğini kontrol etmenizi tavsiye ederiz.

Herhangi bir sorunuz olması halinde bizimle irtibat kurmanızı rica ederiz.

 

Saygılarımızla,

Av. Senem ÇETİN
Danışmanlık Departmanı Yöneticisi
Özderin Avukatlık Bürosu