img-01

Çalışma Alanları

Basın Hukuku

Basın özgürlüğünün başlıca amacı, kamuoyunu aydınlatmaktır. Basın özgürlüğü, bazen kişilik haklarıyla, bazen özel yaşamın gizliliği ve kişinin onur ve saygınlığının korunması ilkesi ile çatışabilmektedir.

5187 sayılı Basın Kanunu ile basın özgürlüğü ve bu özgürlüğün kullanımı düzenlenmektedir. Yazılı ve görsel basın dahil olmak üzere basın hukuku ile ilgili düzenlemeler, başta Türkiye Cumhuriyeti Anayasası olmak üzere, pek çok kanunda yer almaktadır. Anayasada basın özgürlüğü, yayın yasağı, yayın toplatma, kişilere cevap hakkı tanınması gibi, basın ile ilgili temel hükümler bulunmaktadır.

Özderin Avukatlık Bürosu tarafından, kişilerin basın yoluyla işlediği suçlara ilişkin ceza ve tazminat davaları, kişilik haklarına saldırıdan dolayı oluşacak suçlarda manevi tazminat davaları ve karşılaşılacak uyuşmazlıkların çözümü başta olmak üzere birçok alanda hizmet verilmektedir.