img-01

Çalışma Alanları

İdare Hukuku

İdare hukuku; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’ndan temelini alan idarenin, kamu yararını gerçekleştirmek amacı ile yaptığı tasarruflar ve uygulamalarını ele alan hukuk dalıdır.

İdare; tasarruf ve uygulamalarını idari işlem, idari eylem, idari sözleşme çatısı altında yapmaktadır. Bu tasarruflardan gerçek ve tüzel kişiler etkilenmektedir. Dolayısı ile söz konusu işlem, eylemler ve sözleşmelerde hukuka aykırılık bulunması halinde, çıkan uyuşmazlıkların çözüm için yetkili mercilerde dava hakkının kullanılması gerekmektedir.

Özderin Avukatlık Bürosu tarafından, iptal davaları, tam yargı davaları, idari sözleşmelerden kaynaklanan davalar, kamulaştırma ve kamulaştırmasız el atma davaları, imar davaları ve imar hukukuna ilişkin uyuşmazlıkların hukuki çözümü, idari para cezalarına itiraz edilmesi ve iptal davaları başta olmak üzere, idari uyuşmazlıkların çözümü hususlarında hizmet verilmektedir.