img-01

Çalışma Alanları

Kira Hukuku

Kira hukuku, Türk Borçlar Kanunu’nun dördüncü bölümünde düzenlenen kira sözleşmeleri ile sözleşmenin tarafları arasında doğan uyuşmazlıkları çözen hukuk dalıdır. Kanunun dördüncü bölümünde yer alan kira sözleşmeleri; kiraya verenin, bir şeyin sadece kullanılmasını ya da hem kullanılmasını hem de yararlanılmasını kiracıya bırakmayı, kiracının da bunun karşılığında kararlaştırılan kira bedelini ödemeyi üstlendiği bir sözleşme türü olarak tanımlanmıştır. Kira sözleşmesi, Türk Borçlar Kanunu’nda ‘’Genel Hükümler’’, ‘’Konut ve Çatılı İşyeri Kiraları’’, ‘’Ürün Kirası’’ olarak üç başlık altında incelenmiştir. Bu kapsamda kira hukuku, kira sözleşmesinden kaynaklanan tüm uyuşmazlıkları içeren hukuk dalıdır.

Ticari niteliği olan kiralama sözleşmelerinin yasal hakları güvence altına alması ve sorun çıkması durumunda da mahkeme nezdinde dahi olsa mümkün olan en kısa sürede mağduriyetin giderilmesi her zaman öncelikli taraf beklentileri içerisinde olduğu için Özderin Avukatlık Bürosu tarafından, özellikle kira sözleşmelerinin hazırlanması ve süreçlerin takibi konularında hizmet verilmektedir.