img-01

Çalışma Alanları

Kurumsal Yönetim

Şirketlerin alanlarında öncü hale gelebilmesi için günümüzde kurumsal anlayışın yerleşmesini gerektirmektedir. Bu kapsamda şirketlere, hukuka uyumlu satın alma, bilgi yönetimi, acil durumlar, harcama, taşeron seçim ve yönetimi, problem çözme, fiziki güvenlik ve benzeri kılavuzlar oluşturularak, şirketin iç faaliyetlerinin, iş ortakları ve benzeri üçüncü kişilerle iletişimlerinin kurumsal bir çatı altında yönetilmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca şirketlerin akdetmiş olduğu veya akdedeceği sözleşmelere belirli bir standart kazandırılıp, sözleşmeler arşivlenerek süreçlere yeknesaklık ve kurumsallık kazandırılmaktadır.