img-01

Çalışma Alanları

Miras Hukuku

Miras hukuku, Türk Medeni Kanunu’nun üçüncü kitabında yer almaktadır. Kanuna göre ölümle birlikte kişilik sona erer ancak kişiliğin sona ermesi ile haklar ve borçlar sona ermez. Bu noktada ölümle kişiliğin sona ermesinden sonra hangi hakların ve borçların mirasçıya intikal edeceği yahut haklar, borçlar ve mirasçılar ile ilgili hususların nasıl düzenleneceğini düzenleyen hukuk dalı miras hukukudur.

Kişiler hayatta iken mirasçı atamak, hukuki şartlar oluşmuşsa mirasçısını mirastan men etmek, vasiyetname hazırlamak gibi miras hukukuna dair işlemler yapmak yolunu tercih edebilirler.

Özderin Avukatlık Bürosu tarafından, vasiyetname hazırlanması, ortaklığın giderilmesi davası, tenkis davası, muris muvazaasına yönelik tapu iptal tescil davası, veraset ilamının alınması, veraset ilamının iptali davası, vasiyetnamenin iptali davası başta olmak üzere miras hukukuna dair uyuşmazlıkların çözümü hususlarında hizmet verilmektedir.