img-01

Çalışma Alanları

Ticaret Hukuku

13.01.2011 tarihinde kabul edilen 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde, ticari faaliyetlerin düzenlenmesinde ticari işler açısından karşılaşılacak uyuşmazlıkların çözümünde büromuz etkin bir konumdadır. Ticaret hayatında doğru adımları atmak konusunda kişilerin hukuki yardım alma, iş ve işlemlerini takip ettirme gibi gereksinimleri vardır. Büromuz, gerçek ve tüzel kişilere ticaret hayatında karşılaşabilecekleri her tür uyuşmazlıkta, örneğin şirket birleşmeleri / devralmaları, icra-iflas ve yeniden yapılandırma, şirket genel kurul takipleri, kambiyo senetlerinin tedavülü, kira sözleşmelerinin hazırlanması/revize edilmesi ve gayrimenkul alımı/satımı konularıyla beraber şirketler hukukunun ilgilendirdiği bütün alanlarda hukuki yardım sağlamaktadır.